Mykhailo Vaidulych

Oddělení: Oddělení fyziky vrstev a povrchů
Telefon:+420 95155 2285
E-mail:
Homepage:
Místnost:A 421