Mgr. Václav Březina

Oddělení: Oddělení spektroskopie polymerů
Telefon:+420 95155 2361
E-mail:brez.v@seznam.cz
Homepage:http://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detail&odkud=hledani&si=283487
Místnost:A533