Bc. Martin Hrubovský

Oddělení:
Telefon:+420 95155 2361
E-mail:
Homepage:http://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detail&odkud=hledani&si=316162
Místnost:A533