RNDr. Milan Neubert PhD.

Oddělení: Oddělení spektroskopie polymerů
Telefon:+420 95155 2370
E-mail:
Homepage:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/3897.htm
Místnost:A 535