RNDr. Josef Klimovič, CSc.

Oddělení:
Telefon:+420 95155 2340, +420 95155 2334
E-mail:Josef.Klimovic@mff.cuni.cz
Homepage:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/447.htm
Místnost:A 435