Ján Šomvársky, CSc.

Oddělení: Oddělení spektroskopie polymerů
Telefon:+420 95155 2377
E-mail:Jan.Somvarsky@mff.cuni.cz
Homepage:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/3163.htm
Místnost:A 543