Mgr. Marek Radecki

Oddělení: Oddělení spektroskopie polymerů
Telefon:+420 95155 2284
E-mail:Marek.Radecki@mff.cuni.cz
Homepage:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/3799.htm
Místnost:A 420