Doc. RNDr. Jana Toušková, CSc.

Oddělení: Oddělení fyziky vrstev a povrchů
Telefon:+420 95155 2263
E-mail:jana.touskova@mff.cuni.cz
Homepage:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/1073.htm
Místnost:A 425

Vzdělání
1963 Fyzika pevných látek, MFF UK, Praha
1971 vysokoškolský titul RNDr.
1974 titul kandidáta fyzikálně-matematických věd (CSc.)
1991 Docentka  Fyziky kondenzovaných látek a akustikyOdborné stáže
1972  Universita Kapsukase, Vilnius, Litva
1975 British Universities  (Southampton, St. Andrews, Manchester), Anglie
1988 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paříž, FrancieOdborné vědecké zaměření
Transportní vlastnosti anorganických a organických materiálů,
Fotoelektrické jevy v polymerech
Sluneční články na bázi polymerních materiálůVýuka
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=11426&fak=11320Zájmy
Francouzština, relaxační cvičení, turistika, historieSeznam vybraných publikací

J. Toušek, J. Toušková, Z. Remeš, J. Kousal, S.A.Gevorgyan,  F.C.Krebs
Exciton diffusion length in some thermocleavable polythiophenes by the surface photovoltage method
Synthetic Metals (2011), doi:10.1016/j.synthmet.2011.10.008

Jiří Toušek, Jana Toušková Martin Drábik,  Zdeněk Remeš, Jan Hanuš, Věra  Cimrová,  Danka Slavinská,  Hynek  Biederman,   Adam  Zachary,  LukeHanley
Exciton diffusion length in titanyl phthalocyanine thin films as determined by the surface photovoltage method
Exciton Quasiparticles: Theory, Dynamics and Applications
Editor Randy M. Bergin , Nova Science Publishers, Inc. (2011)
Chapter 7, p.275-290.

J. Toušek, J. Toušková, I. Křivka, P. Pavlačková, D. Výprachtický, V. Cimrová : Surface photovoltage method for evaluation of exciton diffusion length in fluorene-thiophene based copolymers ,  Organic Electronics,.11, 1 (2010) 50-56.

M. Drábik, J. Toušková, J. Hanuš, H. Kobayashi, H. Biederman
Properties of composite films of titania nanofibres and Safranin O dye
Synthetic Metals 160, (2010) 2564-2572.

J. Tousek, J. Touskova, I. Krivka: Contribution of surface photovoltage method to diagnostic of materials for solar cells, Solar Cell Research Progress,, ISBN 978-1-604456-030-5,
Editor: J.A.Carson, Nova Science Publishers, Inc. (2008)
Chapter 5, p.231-257.

J. Toušek, J. Toušková, E. Belas, L. Votoček:  Surface photovoltaic effect in CdTe as influenced by recombination in the space-charge region, physica status solidi (a), 204, 2381-2388, (2007).  

Toušek, J., Toušková, J. , Poruba A., Hlídek, P., Lorenčík, J., Effect of silicon nitride layers on the minority carrier diffusion length in c-Si wafers, Journal of Applied physics, 100, 113716- (2006).

J Tousek J, Touskova J, Poruba A.: Monitoring of silicon solar cell technology via the surface photovoltage method, Solar Energy Materials and Solar Cells, 88 (3): 331-337 (2005).

Toušková Jana, Kindl Dobroslav, Toušek, Jiří
Preparation and characterization of CdS/CdTe thin film solar cells
Thin Solid Films, 293, č. 1, (1997), s. 272-276.

Toušková Jana, Kindl Dobroslav, Toušek Jiří
Photovoltaic cells on CdS/CdTe heterojunctions,  Physica Status Solidi, (1994), 142, 539-549.