Doc. Danka Slavínská, CSc.

Oddělení: Oddělení fyziky vrstev a povrchů
Telefon:+420 95155 2365
E-mail:Danka.Slavinska@mff.cuni.cz
Homepage:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/266.htm
Místnost:A 530

Vzdělání
1961: Prom. fyz. – učitelství matematika-fyzika, MFF UK, Praha. Diplomová práce: Měření nízkých tlaků.

1986: CSc. – aplikovaná fyzika, MFF UK, Praha. Disertační práce: Studium elektrických a fotoelektrických vlastností polymerních polovodičů a jejich užití v elektrografii.

1996: Doc. – obor fyzika molekulárních a biologických struktur, MFF UK, Praha. Habilitační práce: K fyzikálním vlastnostem polymerních vrstev.


 

Odborné vědecké zaměření

Fyzika polymerních vrstev, fyzikální vlastnosti plazmových polymerů a jejich nanokompozitů, modifikace povrchů pevných látek zejména polymerních.Členství

JČMF – 2010 uděleno vyznamenání Zasloužilé členství JČMF.

Česká fyzikální společnost –2008 udělena Medaile I.stupně, stříbrná


 

Vybrané publikace

  1. H. Biederman,  D. Slavinska: Plasma polymer films and their future prospects, Surface & coatings technology, (1-3) (2000) 371-376.
  2. Kholodkov, H. Biederman, D. Slavinska et al.: Plasma polymers prepared by RF sputtering of polyethylene, Vacuum 70 (4) (2003) 505-509.
  3. H. Boldyryeva, P. Hlidek, H. Biederman H, et al.: Composite Ag/C : H films prepared by DC planar magnetron deposition, Thin solid films 442 (1-2) (2003) 86-92.
  4. V. Stelmashuk, H. Biederman, D. Slavinska,  et al.: Plasma polymer films rf sputtered from PTFE under various argon pressures, Vacuum 77 (2) (2005) 131-137.
  5. Choukourov, A. Grinevich, J. Hanus, J. Kousal, D. Slavinska, H. Biederman, A. Bowers, L. Hanley: A comparison of polyatomic ion deposited, RF magnetron sputtered and plasma polymer organosilicon films, Thin Solid Films 502 (1-2)(2006) 40-43.
  6. Grinevich, L. Bacakova, A. Choukourov, H. Boldyryeva, Y. Pihosh, D. Slavinska, L. Noskova, M. Skuciova, V. Lisa, H. Biederman, Nanocomposite Ti/hydrocarbon plasma polymer films from reactive magnetron sputtering as growth supports for osteoblast-like and endothelial cells, Journal of Biomedical Materials Research: Part A (2009) 953-966.
  7. P. Hlídek, H. Biederman, A. Choukourov and D. Slavínská: Behavior of Polymeric Matrices Containing Silver Inclusions. 2 -Oxidative Aging of Nanocomposite Ag/C:H and Ag/C:H:O Films, Plasma Processes and Polymers., 6 1 (2009) 34-44.
  8. Choukourov, P.Solar, O. Polonskyi, J. Hanus, M. Drabik, O.Kylian, E. Pavlova, D. Slavinska, H. Biederman: Structured Ti/Hydrocarbon Plasma Polymer Nanocomposites Produced By Magnetron Sputtering with Glancing Angle Deposition, Plasma Processes and Polymers 6 (2010).


Zájmy

Kulturně politické dění, péče o rodinu a vnoučata, literatura, vaření.