Doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.

Oddělení: Oddělení spektroskopie polymerů
Telefon:+420 95155 2355, +420 95155 2370
E-mail:Jan.Nedbal@mff.cuni.cz, Nedbal@kmf.troja.mff.cuni.cz
Homepage:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/140.htm
Místnost:A 544