Doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.

Oddělení:
Telefon:+420 95155 2747
E-mail:ivank@kmf.mff.cuni.cz
Homepage:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/188.htm
Místnost:A 541, L 142

krakovsky_120

Vzdělání

1980-1985: Matematicko-fyzikální fakulta (obor chemická fyzika a biofyzika),
                   Univerzita Karlova v Praze, udělen titul RNDr.
1986-1991: Ústav makromolekulární chemie AVČR (vědecká aspirantura), Praha,
                    udělena hodnost CSc.Odborná praxe
1986-1995: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, vědecký aspirant a vědecký
                   pracovník
1995-současnost: Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta,  
                   Univerzita Karlova v Praze, vědecký pracovníkPobyty v zahraničí
1993-1994: 12 měsíců, Kyoto Institute of Technology, Japonsko (Prof. K.Kajiwara).
1997-1999: 26 měsíců, Department of Polymer Engineering, Technical University Delft,  
                    Nizozemsko (Prof. A. Posthuma de Boer).
2004-2005: 12 měsíců, Kyoto University, Japonsko (Prof. S.Kohjiya)Specializace
Mikro- a nanofázová separace v polymerních systémech, blokové kopolymery, polymerní sítě, hydrogely, metody termické analýzy, rozptyl X-paprsků a neutronů, infračervená spektroskopieČlenství v profesních organizacích a radách

oborové rady F4 a F13 doktorského studijního programu MFF UK, PrahaPublikace

Autor a spoluautor 40 publikovaných prací v impaktovaných časopisech, 4 kapitol v monografiích

10 vybraných publikací
1. Krakovský I., Székely N.K.: SANS and DSC study of water distribution in epoxy-based hydrogels, Eur. Polym. J., 47, 2177-2188 (2011)
2. Krakovský I., Varga M., Gallego Ferrer G., Sabater i Serra R., Salmerón-Sánchez M.: Structure and properties of epoxy/polyaniline nanocomposites, J. Non-Cryst. Solids, in press
3. Krakovský I., Székely N.K.: Small-angle neutron scattering study of nanophase separated
epoxy hydrogels, J.Non-Cryst. Solids 356, 368 - 373 (2010)
4. Krakovský I., Hanyková L., Trchová M., Baldrian J. Wubbenhorst M.: Physical crosslinking effects in α, ω -dihydroxy terminated polybutadienes, Polymer 48, 2079 - 2086 (2007)
5. Krakovský I., Lokaj J., Sedláková Z., Ikeda Y., Nishida K.: Hydrogen Bonding Interactions of Styrene-Maleimide Copolymers with Diaminotriazine Derivatives, J. Appl. Polym. Sci. 101, 2386 - 2346 (2006)
6. Krakovský I., Pleštil J., Almásy L.: Structure and swelling behaviour of hydrophilic epoxy networks investigated by SANS, Polymer 47, 218 - 226 (2006)
7. Krakovský I., M. Salmerón-Sánchez.M., Thermal Transitions and Structure of Epoxy
Networks Based on α, ω -diamino Terminated Poly(propylene oxide)-block-poly(
ethylene oxide)-block-poly(propylene oxide) Swollen in Water, J. Polymer
Sci.: Part B: Polym. Physics, 43, 699 - 708 (2005)
8. Krakovský I., Hanuš J., Pleštil J., Baldrian J., Salmerón-Sánchez.M., Structure and swelling behaviour of epoxy networks based on α,ω-diamino terminated poly(oxypropylene)-block-poly(oxyethylene)-block-poly(oxypropylene), Polymer 46, 109 - 119 (2005)
9. Krakovský I., Myroshnychenko V., Dielectric response of a fibre-reinforced
composite modelled by Finite Element Method, Plastics, Rubber & Composites 32,
451- 457 (2003)
10. Krakovský I., Myroshnychenko V., Modeling dielectric properties of composites by finite-element method, J.Appl.Phys.92, 6743 - 6748 (2002)Výuka

http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=11276&fak=11320