Doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.

Oddělení: Oddělení fyziky vrstev a povrchů
Telefon:+420 95155 2259, +420 95155 2265
E-mail:Ivo.Krivka@mff.cuni.cz
Homepage:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/1077.htm
Místnost:A 430

Vzdělání
1985: RNDr. – Matematická fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1997: CSc. – Fyzika kondenzovaných látek a akustika, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v PrazeZaměření odborné práce
Transportní vlastnosti heterogenních struktur, zejména přenos elektrického náboje v polymerních systémech;
Vodivostní mechanismy v organických vodivých materiálech a sledování jejich změn v průběhu stárnutí;
Elektrická impedanční tomografie;
Počítačové modelováníVýuka
přednáška „Termodynamika a statistická fyzika“  (NAFY009)
výběrová přednáška „Základy molekulární elektroniky“ (NBCM072)
výběrová přednáška „Úvod do fyziky organických polovodičů“ (NFPL043)
výběrová přednáška „Automatizace experimentu“ (NFPL017)
cvičení k přednášce „Termodynamika a statistická fyzika“ (NOFY031)
výuka v základním fyzikálním praktiku


Vybrané publikace
Kužel R., Křivka I., Kubát J., Prokeš J., Nešpůrek S., Klason C.: Multi-component polymeric composites, Synth. Met. 67, 1994, pp. 255–261
Křivka I., Prokeš J., Kužel R., Stejskal J., Kratochvíl P.: Elektricky aktivní kompozity na bázi polyanilinu,    Chemické listy 90, 1996, pp. 61–65
Prokeš J., Křivka I., Kužel R., Stejskal J., Kratochvíl P.: Electrical properties of poly(aniline-co-p-phenylenediamine) copolymers, Int. J. Electronics 81, 1996, pp. 407–417
Prokeš J., Křivka I., Stejskal J.: Control of Electrical Properties of Polyaniline, Polymer International 43, 1997, pp. 117–125
Křivka I., Prokeš J., Tobolková E., Stejskal J.: Application of percolation concepts to electrical conductivity of polyaniline/inorganic salt composites, J. Mater. Chem. 9, 1999, pp. 2425–2428
Křivka I., Prokeš J., Starykov O., Stejskal J.: AC properties of aniline–1,4-phenylenediamine copolymers, Synth. Met. 119, 2001, pp. 481–482
Křivka I., Prokeš J., Stejskal J.: Resistivity mapping: An example of aged conducting polymer, Polym. Deg. Stab. 92, 2007, pp. 829-837
Prokeš J., Varga M., Křivka I., Rudajevová A., Stejskal J.: The influence of compression pressure on transport properties of polyaniline, J. Mater. Chem. 21, 2011, pp. 5038-5045