Doc. RNDr. Jaromír Fähnrich, CSc.

Oddělení: Oddělení spektroskopie polymerů
Telefon:+420 95155 2355, +420 95155 2370, +420 95155 1311
E-mail:jaromir.fahnrich@mff.cuni.cz
Homepage:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/369.htm
Místnost:A 435

Odborné zájmy
relaxační spektroskopie polymerů mechanická, dielektrická, v minulosti
též NMRVybrané publikace

Bakule R., Fähnrich J.: Colloid Polym.Sci.267,796-791(1989)
Bakule R., Biros J., Fähnrich J.: Colloid Polym.Sci.269,665-674(1991)Vzdělání

MFF - rok ukončení 1964Zahraniční stáže

1975 - Universität DortmundWebové stránky
http://kmf.troja.mff.cuni.cz/fahnrich/