Doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.

Oddělení: Oddělení spektroskopie polymerů
Telefon:+420 95155 2368, +420 95155 2602
E-mail:Lenka.Hanykova@mff.cuni.cz
Homepage:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/624.htm
Místnost:A 531

Lenka Hanyková

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6769-1975

Scopus Author ID: 6506911126

ResearcherID: P-5164-2017


Vzdělání

1990: RNDr. – Biofyzika a chemická fyzika, MFF UK, Praha

1997: Dr. – Fyzika makromolekulárních a biologických struktur, MFF UK, Praha

2009: Doc. – Fyzika molekulárních a biologických struktur, MFF UK, Praha


Pracovní pozice
1995 – 1997: odborný pracovník katedry makromolekulární fyziky, MFF UK, Praha

1997 – 2010.: odborný asistent katedry makromolekulární fyziky, MFF UK, Praha

2010 – souč.: docent katedry makromolekulární fyziky, MFF UK, Praha

2012 – 2020: vedoucí katedry makromolekulární fyziky, MFF UK, Praha


Vědecké zahraniční stáže:
1997: National Technical University of Athens, Řecko

2002: Polytechnic University of Valencia, Španělsko

2010: National Institute for Materials Science (NIMS), Tsukuba, Japonsko


Odborné vědecké zaměření

·

Výuka a další pedagogická činnost

Vedení studentů (obhájeno/studující):
•           Bakalářské práce: 4/0

•           Diplomové práce: 7/0

•           Disertační práce: 4/1

 

Vedené práce: https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=556c383900b69e9242b94f5bdb22df5a&tid=2&do=main&kat=zkat&ustav=&vedouci=11593&fakultavedouci=11320&fakulta=&kterep[]=res&fh=find&f=Zobraz

Vypsané práce: https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=556c383900b69e9242b94f5bdb22df5a&tid=2&do=main&kat=zkat&ustav=&vedouci=11593&fakultavedouci=11320&fakulta=&kterep[]=ner&fh=find&f=Zobraz

Výuka: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=556c383900b69e9242b94f5bdb22df5a&tid=2&do=ucit&kod=11593


Vědecký výstup a publikační aktivita:

Články v recenzovaných odborných časopisech (WoS): 41

Kapitoly v knihách: 1

h-index: 18

 

Zvané a keynote přednášky:


Hobby
Cyklistika, hokej, cyklistika, geocaching, cyklistika.