Bakalářské a magisterské práce

Na naší katedře studentům nabízíme témata bakalářských a diplomových prací v následujících oblastech:

Úplný seznam aktuálně vypsaných bakalářských a diplomových prací je možné nalézt v SISu, zde uvádíme jen vybrané příklady. Nicméně, další práce je možné vypsat po domluvě dle zájmu a zaměření studentů. V tomto případě je možné kontaktovat přímo vybraného školitele či se obrátit na naší katedru (kmf@kmf.troja.mff.cuni.cz), kde Vám rádi poskytneme další informace, domluvíme schůzku, provedeme laboratořemi … a třeba si dáme i spolu kávu :-)


Fyzika nanomateriálů

V oblasti studia fyziky nanomateriálů jsou vypisované studentské práce zaměřeny na přípravu a charakterizaci

 

Tyto práce si dle svého konkrétního zadání kladou za cíl vyvíjet nové a aplikačně využitelné nanomateriály (např. anbibakteriální povlaky, platformy pro biodetekci, nanomateriály pro palivové články), pochopit vztah mezi jejich strukturou a funkčními vlastnosti, či porozumět a popsat mechanismus jejich vzniku. Mimoto je možné nabídnout i práce, při kterých se vyvíjí nové depoziční aparatury, či software pro jejich ovládání nebo pro vyhodnocování dat.

 Fyzika nanomateriálů

Příklady vypsaných prací:


Detailnější popsi studentských prací (pdf)

nahoru


Fyzika polymerů a makromolekulárních látek

V oblasti fyziky polymerů a makromolekulárních látek jsou vypisované studentské práce zaměřeny na

 

V rámci těchto prací je řešena aktuální problematika teplotně citlivých polymerů/hydrogelů, která je enormně důležitá například pro vývoj „smart“ systémů pro řízené uvolňování léčiv, problematika polymerních vodičů a polovodičů, které hrají nenahraditelnou roli ve fotovoltaice a flexibilní elektronice, či pro vývoj pokročilých detektorů, i témata týkající se vývoje a charakterizace nových typů plazmových polymerů s laditelnými vlastnostmi. 

Mimo tato, pro naši katedru tradiční témata, se v poslední době zaměřujeme i na studium interakce plazmatu s polymery a biologickými systémy (např. bakterie, bílkoviny, semena) s cílem zlepšit jejich funkční vlastnosti (např. jejich schopnost navazovat biologicky aktivní molekuly), popřípadě ovlivnit a kontrolovat jejich biologickou funkci (např. sterilizace bakterií, zvýšení klíčivosti semen). 

 Fyzika polymerů a makromolekulárních látek

Příklady vypsaných prací:


Detailnější popsi studentských prací (pdf)

nahoru


Teoretická fyzika

Experimentální výzkum je doplněn i o teoretické práce v následujících oblastech:

 Teoretická fyzika

 Příklady vypsaných prací:


Detailnější popsi studentských prací (pdf)

nahoru