Diagnostika plazmatu

zpět

Pro diagnostiku plazmatu používáme tři základní metody – optickou emisní spektroskopii, hmotnostní spektroskopii a sondová měření.  Zatímco optická emisní spektroskopie analyzuje optické záření emitované plazmatem, hmotnostní spektroskopie je tzv. korpuskulární diagnostika, která detekuje jednotlivé částice přítomné v plazmatu v závislosti na poměru jejich hmotnosti a náboje. Sondová měření, která provádíme ve spolupráci s KFPP nám poskytují informaci o množství nabitých částic (iontů a elektronů) v plazmatu a energii elektronů.

K dispozici jsou optické spektrometry Avantes, pokrývající spektrální rozsah 250-850, a dva hmotnostní spektrometry od firmy Hiden. Zatímco přístroj HAL 301 je určen pro detekci a určování koncentrace neutrálních částic, hmotnostní spektrometr EQP 300 umožňuje i detekci iontů a určení jejich energie. 

zpět