Měření smáčivosti a dynamiky schnutí kapek

zpět

Kontaktní úhel θ je určující parametr tvaru kapky přivedené do kontaktu s povrchem. Tvar kapky je projevem povrchové energie, která závisí na chemické struktuře a drsnosti povrchu. Samotné měření je velmi jednoduché. Pomocí kapiláry se na povrch umístí kapka vhodné velikosti tak aby se nedeformovala vlastní vahou, vyfotografuje se a z obrázku se pomocí softwaru vyvinutém na naší katedře odměří kontaktní úhel. Kontaktní úhel na ideálně hladkém povrchu je výsledkem kompetice mezi povrchovou energií kapaliny a vzorku a je popsán Youngovou rovnicí.Je-li kontaktní úhel vody na látce větší než 90°, nazývá se látka hydrofobní, je-li menší než 90°, nazývá se hydrofilní.

kapkostroj

Mimoto je pomocí našich goniometrů studovat i dynamiku schnutí kapek, což představuje aplikačně velmi zajímavou oblast výzkumu.