Kapalně-krystalické polymery

Kapalně krystalické polymery (LCP) tvoří skupinu materiálů, u kterých jsou vlastnosti polymerů spojeny s vlastnostmi kapalných krystalů. Jedná se tedy o makromolekulární látky, u kterých můžeme sledovat teplotu skelného přechodu a zároveň jsou do polymerního řetězce zabudovány tzv. mezogenní skupiny, které přispívají k tvorbě kapalně krystalického stavu. Mezogenní skupiny jsou svým chemickým složením obdobné nízkomolekulárním kapalným krystalům, jedná se tedy o tyčinkovité či diskovité neohebné struktury. Tyto mezogenní skupiny umožňují v určitém teplotním intervalu, u polymerů nad teplotou zeskelnění, vytvářet kapalně krystalické fáze, které jsou uspořádáním mezogenů podobné nízkomolekulárním kapalně krystalickým strukturám (např. nematická či smektická fáze).


  

Na Katedře makromolekulární fyziky se studuje chování kapalně krystalických polymerů s mezogenními skupinami jak v hlavním polymerním řetězci tak i v bočních řetězcích. K charakterizaci LCP používáme klasické metody běžně užívané pro studium kapalných krystalů: polarizační mikroskopii s možností regulace teploty vzorku v přesně definovaném režimu (stanovení teplot fázových přechodů a textury kapalně krystalických fází) a diferenční skenovací kalorimetrii, která slouží k určování teplot fázových přechodů a jejich tepelného zabarvení. Dynamické chování LCP studujeme pomocí relaxačních metod – dielektrické a mechanické spektroskopie.

vyzkum7