Vakuové depoziční aparatury

zpět

Většina našich vzorků je připravována pomocí vakuových metod. Běžné depozice probíhají za tlaků řádově jednotek Pa. Specializované depozice jako příprava nanočástic nebo nanosloupců vyžadují tlaky v řádu desítek až stovek Pa nebo naopak desetin až setin. Všechny komory mají dvoustupňové čerpání (rotační + difuzní vývěva nebo scroll + turbomolekulární vývěva) a je možné v nich dosáhnout mezního tlaku 10-3 až 10-4Pa nebo i méně v případě turbomolekulární vývěvy. K dispozici je v současné době v naší skupině 12 vakuových depozičních aparatur. Jedna specializovaná depoziční a analyzační komora je uzpůsobena pro libovolnou depozici s možností vzorek měřit již během jeho přípravy (např. FTIR, elipsometrie), nebo těsně po jejím skončení bez nutnosti vyjmutí z vakua (např. XPS).

Pro vlastní nanášení tenkých vrstev je možné použít několik technik (a jejich kombinací!!):

 naparovani-01

 sputtering

 glad

 pavtd

 pe-cvd

 zpět