Naši studenti

zpět

Výzkum:

Naše studenty a studentky a to jak bakalářského, magisterského i doktorandského studia vedeme k samostatné výzkumné činnosti a zapojujeme je do běžících výzkumných projektů. Pro studenty ky prvních ročníků bakalářského studia každoročně vypisujeme několik témat Studentských Fakultních Grantů (SFG), kde jim dáváme  možnost „osahat“ si vědeckou práci a seznámit se s tématikou řešenou naší skupinou. Starší studenty/ky pak podporujeme v podávání vlastních návrhů grantů v rámci Grantové Agentury Univerzity Karlovy (tzv. projekty GAUK), což jim umožní vlastní výzkum pod odborným vedením.

V poslední době byly v naší skupině řešeny, popřípadě probíhají, následující projekty GAUK. 


Úspěchy:

Naši studenti ky získali za svou práci řadu cen a ocenění na mezinárodních konferencích:

 studenti-oceneni-ispc24


Stáže:

V neposlední řadě podporujeme jejich krátkodobé studijní a výzkumné stáže na spolupracujících zahraničních pracovištích (např. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Německo), Ghent University (Belgie), University of Bari (Itálie), University College Dublin (Irsko)).

zpět