Krystalové mikrováhy

 zpět

Křemenné krystalové mikrováhy (anglicky Quartz Crystal Microbalance – QCM) jsou vhodným prostředkem pro měření velmi malých hmotností. QCM měří přírůstek hmotnosti na jednotku plochy pomocí změny vlastní frekvence kmitů krystalového rezonátoru. Krystalový rezonátor je tvořen tenkým piezoelektrickým krystalem, na který je napařena z každé strany jedna elektroda. Pokud přivedeme na elektrody napětí, piezoelektrický krystal změní svoji strukturu a tím změní i svoji výšku. V případě použití vhodného střídavého napětí se krystal bude chovat jako rezonátor s určitou vlastní rezonanční frekvencí. Rezonanční frekvence pak přímo závisí (v určitém rozsahu) na hmotě materiálu na oscilujícím krystalu. Tohoto jevu využíváme pro monitorování depoziční rychlosti nanášených vrstev ve vakuových aparaturách.

Mimoto, stejný systém je možné využít i pro studium navazování biomolekul z roztoků na povlaky nanesené na plochu krystalu a tím určit jejich bio-adhesivní nebo bio-odpudivé vlastnosti.

zpět