Atmosférická plasmová tryska

Atmosferická plasmová tryska posunovaná pomocí mechanismu 3D tiskárny. Po výměně trysky za extruder je zařízení možné používat jako 3D tiskárnu. Tryska je vhodná především pro leptání a opracování povrchů. Při použití vhodného organického prekurzoru je možné ji použít i pro depozice.