Atmosférická aparatura na bázi dielektrického bariérového výboje

Aparatura na bázi dielektrického bariérového výboje uřčená především pro plasmové opracování povrchů. Je možné ji nicméně využít i pro depozice tenkých vrstev.