Komplexní depoziční aparatura

Jedna specializovaná depoziční a analyzační komora je uzpůsobena pro libovolnou depozici s možností vzorek měřit již během jeho přípravy (např. FTIR, elipsometrie), nebo těsně po jejím skončení bez nutnosti vyjmutí z vakua (např. XPS).