Glancing Angle Deposition (GLAD)

Glacing Angle Deposition (GLAD) je metoda určená k přípravě nanostrukturovaných sloupcových vrstev. Tyto vrstvy nacházejí uplatnění například v optice. Základní princip metody je velice jednoduchý. Vzorek (substrát) je za co nejnižšího tlaku naklopen vzhledem ke zdroji deponovaného materiálu u určitý úhel. Po zahájení depozice se na vzorku za vhodných podmínek nejdříve vytvářejí kapičky materiálu (podobně jako u oroseného skla) Z těchto kapiček pak v důsledku naklonění začnou růst sloupce.

 

Příklady sloupcových vrstev: