Featured article

Právě jsme si všimli, že naše práce byla oceněna označením "FEATURED ARTICLE" (Recent articles of high-interest across IOP content), z čehož máme velkou radost!