10. Česko-Slovenská studentská vědecká konference

Náš student Juraj Májek se umístil na krásném prvním místě v odborné soutěži studentských prací na 10. Česko-Slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice v kategorii Teoretická fyzika a didaktika fyziky. Gratulujeme! 

https://www.facebook.com/kmfmff/photos/a.446862505453741/1419985368141445/