Hledání ztracených nanočástic pomocí synchrotronu

Více se můžete dozvědět v článku

Magnetron-sputtered copper nanoparticles: lost in gas aggregation and found by in situ X-ray scattering