Výjezdní seminář KMF - Kytlice, Lužické hory

Ve dnech 15. - 18.4.2015 proběhne výjezdní seminář katedry v Kytlici v Lužických horách. Podrobnější info po rozkliknutí. Zájemci o studium experimentální i teoretické fyziky makromolekul, zejména z řad studentů 1. a 2. ročníku bakalářského studia fyziky na MFF UK, jsou srdečně vítáni.