Výjezdní seminář katedry -3600

Ve dnech 9. - 12.5.2012 proběhne výjezdní seminář katedry v Peci pod Sněžkou. Podrobnější info po rozkliknutí. Program semináře. Zájemci o studium fyziky makromolekul, zejména z řad studentů 1. a 2. ročníku bakalářského studia fyziky na MFF UK, jsou srdečně vítáni.