logo KMF
CZEN
ilustrace kmf
ilustrace kmf

katedra makromolekulární fyziky

Naše katedra se podílí na výchově studentů studijního oboru Fyzika. V bakalářském studiu se může student Obecné fyziky volbou volitelných předmětů, studentských projektů a témat bakalářské práce orientovat jak na přípravu na navazující magisterské studium, tak i na získání prakticky či teoreticky orientovaných znalostí v zaměřeních fyzika kondenzovaných soustav a materiálůfyzika povrchů a teoretická fyzika. V oboru magisterského studia Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů jsme garanty dvou studijních plánů, a to Fyzika makromolekulárních látek a Fyzika reálných povrchů. Doktorské studium probíhá v rámci studijního programu P4F4 Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (v češtině) a P4F4A Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics (v angličtině). Kompletní seznam předmětů zajišťovaných naší katedrou naleznete ZDE

Studentům nabízíme celou řadu atraktivních témat pro jejich studentské projekty, bakalářské, diplomové a disertační práce z oblasti fyziky nanomateriálůfyziky polymerů a makromolekulárních látek a teoretické fyziky, při jejichž řešení získají dobré znalosti o chemické a fyzikální struktuře aplikačně zajímavých materiálů. Dále se seznámí s celou řadou špičkových experimentálních metod pro jejich přípravu a charakterizaci. Praktičtěji zaměřeným studentům nabízíme možnost podílet se na vývoji a konstrukci nových depozičních systémů a měřících přístrojů s vyžitím pokročilých metod, jako je například 3D tisk. Teoretičtěji zaměření studenti na naší katedře získávají dobrý přehled o moderních partiích termodynamiky, statistické fyziky, kvantové chemie a o pokročilých výpočetních metodách. Po konzultaci s případnými zájemci rádi vypíšeme studentské práce dle zájmu studentů či studentek. Kontakty na jednotlivé pracovníky naší katedry je možné nalézt ZDE.

Zájemci z řad studentů jsou zváni i na pravidelný katedrální seminář, na který zveme špičkové odborníky jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Program tohoto semináře, který probáhá v letním i zimním semetru každé úterý od 14:00, je možné nalézt ZDE.

V rámci výuky podporujeme mezinárodní stáže studentů a studentek. Jednou z možností jsou výjezdy v rámci projektu ERASMUS+, kdy jsou někteří naši zaměstnanci koordinátory těchto projektů   (např. s universitami v italské Bologni, dánském Aalborgu, portugalském Lisabonu či německém Kielu).

V neposlední řadě se na naší katedře věnujeme i propagaci fyziky. V tomto směru nabízíme exkurse na naše pracoviště, či populární přednášky týkající se námi řešené problematiky.

Studenti a vyučující