logo KMF
CZEN
ilustrace kmf
ilustrace kmf

katedra makromolekulární fyziky

Naše katedra se podílí na  výchově studentů studijního oboru Fyzika. V bakalářském studiu se může student Obecné fyziky nebo Aplikované fyziky volbou volitelných předmětů, studentských projektů a tématu bakalářské práce (viz stránka pro studenty)  orientovat jak na přípravu na navazující magisterské studium tak i na získání prakticky i teoreticky orientovaných znalostí v zaměřeních fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, fyzika povrchů a teoretická fyzika.  V oboru magisterského studia Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů jsme garanty dvou studijních plánů a to Fyzika makromolekulárních látek a Fyzika reálných povrchů. Doktorské studium probíhá v rámci studijního programu 4F4 Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika.

Studenti při plnění úkolů se plně zapojují do vědecké práce katedry a do řešení zajímavých vědeckých projektů. Studenti získají dobré znalosti o chemické a fyzikální struktuře a vlastnostech makromolekul a systémů z nich stvořených. Mohou se zaměřit také na studium elektrických a fotoelektrických vlastností moderních polymerních materiálů a systémů perspektivních pro řadu aplikací např. fotovoltaiku. Detailně se mohou seznámit s celou řadou špičkových experimentálních metod při diagnostice přípravy a charakterizaci vlastnosti tenkovrstvých systému plazmových polymerů a jejich nanokompozitů a nanočástic s aplikačním využitím v biolékařství. Teoretičtěji zaměření studenti  získávají dobrý přehled o moderních partiích termodynamiky, statistické fyziky, kvantové chemie a o výpočetních metodách.

 


Program Semináře fyziky polymerů.

V SISu naleznete seznam předmětů zajišťovaných katedrou makromolekulární fyziky.