logo KMF
CZEN
ilustrace kmf
ilustrace kmf

katedra makromolekulární fyziky

Na Katedře makromolekulární fyziky, která byla založena v r. 1974 jako Katedra fyziky polymerů, probíhá výzkum v oborech fyziky makromolekulárních látek, fyziky nanomateriálů a teoretické fyziky.

  • Obor fyziky makromolekulárních látek je zaměřen na výzkum polymerních sítí, hydrogelů, vodivých polymerů, supramolekulárních komplexů, organických polovodičů a plazmových polymerů.
  • V oboru fyziky nanomateriálů se věnujeme studiu pokročilých jedno a vícesložkových organických, anorganických a hybridních nanočástic, nanokompozitů, nanostruktur a nanokapalin se zaměřením na vývoj unikátních plazmatických metod, umožňujících "zelenou" syntézu nanomateriálů bez chemických odpadů, reziduí a linkerů.
  • V oboru teoretické fyziky se zabýváme molekulárními motory, nerovnovážnou termodynamikou malých systémů, difúzí interagujících částic a fluktuací tepla a práce ve stochastické termodynamice.

 

mišmaš 

Naše přístrojové vybavení zahrnuje širokou škálu aparatur jak pro pokročilý výzkum studovaných materiálů na submolekulární, molekulární a nadmolekulární úrovni, tak i pro jejich přípravu s potenciálním uplatněním v oblastech cíleného dodávání léků, antibakteriálních a antivirových povrchů, obvazových materiálů pro regenerační hojení ran, plazmonických nanomateriálů, mezoporézních vrstev pro optoelektronickou transformaci energie a fotokatalýzu. Disponujeme i širokou vědomostní bází v oblasti pravděpodobnostního modelování ve fyzice.

KMF se podílí na výuce v rámci bakalářského studijního programu „Obecná fyzika", zodpovídá za studijní plány "Fyzika makromolekulárních látek" a "Fyzika reálných povrchů" ve směru magisterského oboru "Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů" a podílí se na zajišťování studijního programu doktorandského studia "Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika".

Nabízíme vedení studentských závěrečných prací (Bc., Mgr., Ph.D.) a studentských projektů.

zástupce vedoucí katedry:
Doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
tajemnice:
Marcela Búryová
sekretářka:
Marcela Búryová

oddělení