logo KMF
CZEN
ilustrace kmf
ilustrace kmf

katedra makromolekulární fyziky

Na Katedře makromolekulární fyziky probíhá studium a výzkum v oborech fyziky polymerů a makromolekulárních látekfyziky nanomateriálů a teoretické fyziky

 mišmaš

V rámci našeho výzkumu využíváme špičkové přístrojové vybavení a širokou vědomostní bázi v oblasti pravděpodobnostního modelování ve fyzice. Aktivně spolupracujeme jak s dalšími katedrami MFF UK (FÚ, KFPP, KFKL, KFM), tak i s celou řadou českých i zahraničních výzkumných pracovišť. Tato spolupráce probíhá jednak formou společných výzkumných projektů i formou výměnných stáží studentů.

Výukana naší katedře je zaměřena na všechny stupně studia – od bakalářského, přes magisterské, až po doktorské. Nabízíme vedení studentských závěrečných prací (Bc., Mgr., Ph.D.) a studentských projektů.

V současné době se snažíme rozvinout i spolupráci se soukromým sektorem přičemž nabízíme:

  • Moderní experimentální zařízení a zkušený výzkumný tým pro základní a aplikovaný výzkum
  • Expertní analýzu celé škály materiálů od polymerů a hydrogelů po anorganické nanomateriály
  • Návrh a konstrukci vakuových depozičních systémů včetně nanočásticových zdrojů

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte: kmf@kmf.troja.mff.cuni.cz

zástupce vedoucí katedry:
Doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
tajemnice:
Marcela Búryová
sekretářka:
Marcela Búryová

oddělení

Oddělení teoretické fyziky

V oboru teoretické fyziky se zabýváme molekulárními motory, nerovnovážnou termodynamikou malých systémů, difúzí interagujících částic a fluktuací tepla a práce ve stochastické termodynamice.

zaměstnanci

RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.
RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.

doktorandi

studenti

Bc. David Voráč
Bc. Juraj Májek
Martin Kolář
Šimon Pajger