logo KMF
CZEN
ilustrace kmf
ilustrace kmf

katedra makromolekulární fyziky

Lidé 2018-05-22

Katedra makromolekulární fyziky byla založena v r. 1974 jako Katedra fyziky polymerů. V současnosti je rozdělena podle odborného zaměření na tři oddělení.

zástupce vedoucí katedry:
Doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
tajemnice:
Marcela Búryová
sekretářka:
Marcela Búryová

oddělení